Security CheckUp

Chraňte data nezbytná pro váš business, podnikání bez nich bude těžší.

"Pavel Duchan,  MENZO, a.s."

Jaké jsou nejčastější způsoby útoků?

Dalo by se říci, že útoky hackerů neznají meze. Stále se objevují nové a nové způsoby, jak na nás hackeři útočí. V grafu jsou znázorněny nejčastější taktiky hackerů v roce 2016.

Firemní i osobní síť nabízí přístup k hodnotným a citlivým informacím

Počítač dnes používá téměř každý, pro práci i zábavu. Emaily, faktury, objednávky, smlouvy, kontakt na zákazníky, informace o zaměstnancích.... to je jen špička ledovce. Všechna tato data máme uložena v počítači, serveru nebo cloudu a jsou nezbytnou součástí našeho podnikání. 

Stalo se vám někdy, že jste přišli o rozpracovaný dokument, který nebyl uložený? Jaký to byl pocit? Psali jste vše znovu? Kolik času (a nervů) vás to stálo? A teď si přestavte, kolik času a peněz by vás stála ztráta a obnova, (pokud je možná), i jen části firemních dat.

Chcete znát odpovědi na tyto otázky?

 • Jak SNADNÉ je ochromit fungování vaší společnosti/výroby?
 • Jak dlouho trvá OBNOVIT CHOD společnosti/výroby a KOLIK vás stojí PENĚZ?
 • Co DNES CHRÁNÍTE a CO je u vás CENNÉ?
 • Jaká RIZIKA ohrožují vaši společnost a jaká jsou vhodná OPATŘENÍ k nápravě?
 • Jaké jsou LEGISLATIVNÍ požadavky a jaký by měl být váš PLÁN rozvoje ochrany informací pro plynulý chod společnosti?

Otestujte stav vaší informační bezpečnosti

pomocí Security CheckUp

Security CheckUp zajistí plynulý chod vaší společnosti.

Security CheckUp ověří stav zabezpečení sítě a identifikuje bezpečnostní rizika, která ohrožují fungování vaší společnosti. Testování sítě probíhá ve třech oblastech - testování zranitelností vnitřního prostředí, vnějšího prostředí a testování zranitelnosti webových stránek a wifi sítě. 

 • Testování zranitelností vnitřního prostředí

  Testování serverů, počítačů a zaměstnanců společnosti, hledání možných způsobů zneužití a slabých míst.
 • Testování zranitelností vnějšího prostředí

  Testování odolnosti aplikací a systémů vůči útokům cizích osob vedených z vnějšku společnosti.
 • Testování webových stránek a wifi sítě

  Penetrační testování webových stránek a možností zneužití wifi sítě.

PŘÍNOSY Security CheckUp

Výsledkem Security CheckUp je ucelý report o zjištěných nedostatcích v řešení bezpečnosti společnosti, detailní popis zjištěného malware v síti, běžících aplikacích kriticky ohrožujících IT prostředí společnosti, upozornění na konkrétní uživatele a webové stránky, které mohou být potenciálně nebezpečné svým obsahem, popis neobvyklých aktivit na rozhraní podnikové sítě a internetu.

Hlavními přínosy Security CheckUp je:

 • Živá ukázka zneužití slabin vaší IT bezpečnosti.
 • Popis klíčových rizik ohrožující fungování společnosti (rozšíření SWOT analýzy).
 • Doporučení nápravných opatření včetně odhadu pracnosti a nákladů.
 • Možnost předcházet výpadkům fungování společnosti/výroby a přijímat rizika na základě jejich znalosti.

Otestujte si odolnost vašich aplikací a systémů už dnes.

Napište nám zprávu nebo zanechte telefon a my se vám ozveme.

Kontakt

Telefon

+420 733 647 671

E-mail

info@menzo.cz

Facebook

facebook.com/fcbmenzo

Linkedin

Linkedin/MENZO